Η Αρχαιοτατη Ιστορία της Ρώμης

5

Οι πρώτοι Ρωμαίοι λησμονώντας και εξερευνώντας την ιστορία του τόπου τους, δημιούργησαν μύθους και ιστορίες που περιλαμβάνουν πραγματικά και φανταστικά στοιχεία, που εξηγούσαν την καταγωγή και τις συνήθειές τους. Κατά τη Ρωμαική παράδοση οι παλαιότεροι Ρωμαίοι ήλθαν από την Τροία μετά την καταστροφή της πόλης του Πριάμου από τους Έλληνες. Ο ήρωας της Τροίας Αινείας […]

Περισσότερα