Η Αρχαιοτατη Ιστορία της Ρώμης

5

Οι πρώτοι Ρωμαίοι λησμονώντας και εξερευνώντας την ιστορία του τόπου τους, δημιούργησαν μύθους και ιστορίες που περιλαμβάνουν πραγματικά και φανταστικά στοιχεία, που εξηγούσαν την καταγωγή και τις συνήθειές τους.

Κατά τη Ρωμαική παράδοση οι παλαιότεροι Ρωμαίοι ήλθαν από την Τροία μετά την καταστροφή της πόλης του Πριάμου από τους Έλληνες. Ο ήρωας της Τροίας Αινείας με πολλούς συντρόφους του έφυγε από την Μ. Ασία ύστερα από την καταστροφή της Τροίας και έπειτα από πολλές περιπλανήσεις στην θάλασσα έφθασε στην Ιταλία, κυρίευσε μέρος του Λατίου και έγινε βασιλεύς της χώρας. Από τον Αινεία και τους Τρώες λοιπόν λέγεται ότι κατάγονται οι Ρωμαίοι. Ο γιος του Αινεία, Ασκάνιος έκτισε μακριά από τη θάλασσα την Άλβα, στην οποία βασίλευσαν οι απόγονοί του.

Καταγωγή από τον Αινεία είχε και ο Ρωμύλος. Οι Ρωμαίοι έλεγαν ότι, όταν γεννήθηκε ο Ρωμύλος με τον αδελφό του Ρώμο, ο θείος τους θέλησε να τους φονεύσει αλλά ένας υπηρέτης τα λυπήθηκε,  τα τοποθέτησε μέσα σε μία σκάφη και τα άφησε στον ποταμό. Η σκάφη παρασύρθηκε από τα νερά και έφθασε στους πρόποδες του Παλατινού Λόφου. Εκεί μια λύκαινα θήλασε τα δύο δίδυμα και τα έσωσε από το θάνατο. Από εκεί τα πήρε ένας βοσκός, ο οποίος τα υιοθέτησε. Όταν μεγάλωσαν οι δύο αδελφοί, φόνευσαν τον άγριο θείο τους και αποφάσισαν να χτίσουν την δική τους πόλη. Έτσι χτίστηκε η Ρώμη. Το γεγονός αυτό κατά την παράδοση έγινε το 753 π.Χ

Η Ρώμη δεν είχε αρκετούς κατοίκους. Γι αυτό ο Ρωμύλος κήρυξε αυτήν άσυλο και έτσι κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετούς άνδρες. Δεν υπήρχαν όμως γυναίκες. Ο Ρωμύλος τότε έκανε μία μεγάλη γιορτή, στο οποίο ήλθαν οι γυναίκες και τα κορίτσια των Σαβίνων οι οποίοι ήταν γειτονικός λαός. Κατά τη διάρκεια της εορτής, οι Ρωμαίοι άρπαξαν τις γυναίκες και τις κόρες των Σαβίνων. Αλλά το γεγονός αυτό έδωσε αφορμή για πόλεμο. Οι Σαβίνες όμως ρίχτηκαν στην μέση και τους συμβίβασαν και από τότε αποφάσισαν να βασιλεύει με την σειρά ένας Ρωμαίος και ένας Σαβίνος.

Μετά τον Ρωμύλο βασίλευσαν ο Νουμάς Πομπίλιος, Τύλλος Οστίλλιος και Άγκος Μάρκιος στους οποίους η παράδοση αποδίδει πολλές κατακτήσεις και σημαντικές πράξεις. Μετά από αυτούς την Ρώμη κυβέρνησαν βασιλείς καταγόμενοι από την Τυρρηνία.  Ο τελευταίος βασιλιάς κυβέρνησε κατά την παράδοση σαν τύραννος. Ιδίως καταδίωξε τους ευγενείς, οι οποίοι στο εξεγέρθηκαν και ανάγκασαν τον Ταρκύνιο να φύγει το 509 π.Χ. Από τότε έληξε η βασιλεία.

Αφήστε μία απάντηση