Τρόποι Πληρωμής

Η εξόφληση της κάθε προσφοράς ή ξενοδοχείου μπορεί να γίνεται σε έναν από τους κάτωθι καταθετικούς λογαριασμούς εντός δύο ημερών. Κατά την κατάθεση θα πρέπει πάντοτε να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο

 

 

PIRAEUS BANK PIRAEUS BANKΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6056136564274IBAN: GR53 0171 0560 0060 5613 6564 274